Dommen mod Ríos Montt ophæves

Efter en lang mødes-session mandag besluttede forfatningsdomstolen i Guatemala at ophæve dommen mod ex-diktator Ríos Montt med 3 stemmer mod 2. Beslutningen er begrundet med at en indsigelse fra en af Ríos Montt's advokater om uretfærdig sagsbehandling under retsagens første dag, ifølge forfatningsdomstolen ikke er blevet opklaret tilfredsstillende.

En kontroversiel proces

Sagen mod ex-diktator Efraín Ríos Montt og hans sikkerhedschef Rodriguéz Sanchéz varede fra den 19. marts til den 10. maj. Sagen afsluttedes med en dom, som frigav Rodriguez Sanchez og gav Ríos Montt 80 år i fængsel for folkemord og forbrydelser mod menneskeheden.

Under retsagens første dag gav Francisco Garcia Gudiel besked om at han ville erstatte Ríos Montt's tidligere forsvar, og bad om en suspension af retten i 5 dage for at han skulle få mulighed for at sætte sig ind i sagen. Hans anmodning blev afvist af dommerne. Garcia Gudiel gik da videre med en anmodning om at erstatte to af dommerne, hvilket også blev afvist. Efter gentagne klager blev Garcia Gudiel til sidst bortvist fra retssalen af overdommer Jazmín Barrios, hvilket efterlod Ríos Montt uden andet forsvar end Rodriguez Sanchez advokat under resten af dagen. Dette resulterede i en indsigelse om uretfærdig sagsbehandling som godkendtes af appeldomstolen. Den mente at Ríos Montt ret til forsvar var blevet krænket og gav ordrer om at suspendere retssagen.

Suspension af sagen

Sagen suspenderedes den 18. april, dog af en anden grund. Patricia Flores, ansvarlig dommer forud for retssagen, tolkede en beslutning fra forfatningsdomstolen til at betyde retssagens umiddelbare tilbagevending til det stadie den befandt sig i den 23. november 2011 – før Ríos Montt blev sigtet. Som resultat blev retssagen suspenderet i venten på forfatningsdomstolens endelige dom.

Efter omkring to ugers pause blev det klart at Patricia Flores ikke havde autoritet til den type beslutninger, og retssagen fortsatte. Flores har i en senere høring fastholdt sine tidligere udtalelser. Under suspensionen udtalte forfatningsdomstolen sig om flere andre indsigelser fra forsvaret og besluttede blandt andet at genindsætte Garcia Gudiel som Ríos Montt's forsvarsadvokat. At sagen ikke suspenderedes for at løse den tidligere konflikt med Garcia Gudiel ligger altså til grund for forfatningsdomstolens annullering i går.

Hvad sker der nu?

Den 19. april var alle vidner og ekspertvidner fra anklagemyndigheden allerede blevet hørt. Retssagen kommer derfor til at blive genoptaget i et stadie, hvor det der mangler er at forsvaret præsenterer sine vidner, afsluttende argumentation fra begge sider samt dom. Forfatningsdomstolen har beordret at de samme dommere som tidligere håndterer sagen og genoptager den indenfor 24 timer, dog vil sagen være suspenderet til alle retslige klager er blevet løst.

Ríos Montt blev sendt til et fængsel umiddelbart efter dommen den 10. maj men er siden da blevet flyttet til et militærhospital efter at være besvimet. Lægen har udtalt at det er ekstremt stress som ligger bag kollapsen og at funktionen af hans indre organer er påvirket. Ex-diktatoren bliver nu flyttet tilbage til husarrest, mens han venter på genoptagelse af processen.