Más Fuerza

I sommeren 2013 påbegyndte en gruppe i MAK-Aarhus et toårigt projekt med vores faste samarbejdsorganisation CONIC, en guatemalansk bondeorganisation, der kæmper for de oprindelige folks rettigheder. Formålet med projektet er at styrke CONIC’s frivillige organisatoriske strukturer på departementsniveau samt at støtte kvinders og unges deltagelse i disse. Derfor fik projektet navnet ”Más fuerza”, som på dansk betyder ”Mere styrke”.

Tilsynsrejse i oktober 2014   
Cesilla, Camilla og Donna, tre af projektets århusianske frivillige, tog i oktober 2014 til Guatemala for at gøre status over de opnåede fremskridt og udfordringer, projektet havde ført med sig i løbet af dets første år.

På førstedagen mødtes pigerne med CONIC’s ledelse, det guatemalanske projektteam og dets regnskabsansvarlige. Under dette møde blev udfordringer, økonomi, samt projektets videre forløb diskuteret. I de følgende dage tog de med projektteamet rundt til de tre departementer, hvor projektet er iværksat, nemlig Alta Verapaz, Huehuetenango og San Marcos. I hvert af disse mødtes de både med CONIC’s departementale og kommunale råd.

I Alta Verapaz omhandlede mødet med disse råd forskellige prioriterede jordkonflikter, som udgør et stort problem for de guatemalanske bønder. Senere på dagen overværede de en workshop for kvinders rettigheder.

I Huehuetenango startede mødet med en åbningsceremoni med lystænding og tale fra den spirituelle guide med gode ønsker for projektet. Her var dagsordenen vel planlagt, og det var tydeligt, at de frivillige nu tager mere ansvar og er mere aktive.

I San Marcos deltog pigerne i endnu en workshop om kvinderes rettigheder. Her var fremmødet imponerende. Kvinder, mænd, unge og børn deltog i aktiviteterne, og der var lagt op til meget interaktion og aktiv deltagelse med gruppearbejde og præsentationer.

Tilsynsrejsen synliggjorde både projektets positive effekter og fortsatte udfordringer:

Projektets positive effekter

  • De departementale råd er blevet fuldtallige. De tager nu mere ansvar, deltager aktivt i aktiviteterne og er så småt begyndt at tage rollen til sig som repræsentanter for hele departementet.
  • Fremmødet til workshops og andre aktiviteter er blevet større
  • Kvinder og unge møder talstærkt op til disse og lærer om deres rettigheder samt om, hvordan CONIC fungerer

Projektets udfordringer

  • Tid, penge og afstande
  • De departementale råd er afhængige af, at de kan få dækket deres udgifter til transport, da de rejser over store afstande for at mødes.
  • Udover de direkte udgifter, bruger medlemmerne af de departementale råd også tid, de ellers ville have brugt på at arbejde og skaffe penge til deres familier. Tiden er derfor dyrebar og skal ikke kanaliseres ud på aktiviteter, der overbebyrder den frivillige arbejdskraft, så medlemmerne drukner i arbejdsopgaver undervejs.
  • På nuværende tidspunkt ser det ud til, at workshops arrangeret af projektteamet står meget alene og de departementale råd klager over, at de ikke har ressourcer til at mødes og arbejde på egen hånd ind i mellem workshops. Hvis de departementale råd fortsat skal kunne fungere efter projektets afslutning kræver det en stor indsats fra de involverede.