REMO

Ø-kvinder organiserer sig

Mellemamerika Komiteen samarbejder med Red de Mujeres de Ometepe (REMO), et nicaraguansk kvindenetværk på øen Ometepe. Kvinder fra 25 landsbysamfund søger i fællesskab at finde løsning på deres problemer og håndhæve deres rettigheder som kvinder og som samfundsborgere.

Ideen til at starte kvindearbejdet opstod, da en gruppe af kvinder begyndte at dyrke økologiske grønsager sammen på et lille stykke jord hos en af dem. Gennem snakken i grønsagshaven fandt de ud af, at kvinderne på øen kæmper med mange fælles problemer og har forskellige erfaringer, de kan bruge indbyrdes.

En lokal organisation støttede dem, og i 2011 mødtes 62 kvinder for at udveksle erfaringer. Siden er netværket udvidet til at omfatte kvinder fra 25 lokalsamfund i alt. Kvinderne, der deltager, har forskellige aldre og erhverv. Der er kvinder, der arbejder i landbruget og kvinder, der arbejder i huset, der er studerende, professionelle og andre. De er organiseret i en struktur omkring en styrekomite, der består af 16 kvinder fra nord, syd og midt på øen.

Kvinderne i REMO har sammen defineret fem aktionslinjer

·       Retten til at leve et liv uden vold

·       Kvinder og miljø

·       Kvinders sundhed

·       Kvinder og økonomi  - herunder legalisering af kvinders jord og iværksætteri

·       Kvinders deltagelse som medborgere, der har indflydelse på den politiske, sociale og økonomiske udvikling i samfundet

Vold mod kvinder er et stort problem i Nicaragua og på Ometepe, og vold i familien bliver ofte holdt skjult inden for hjemmets fire vægge. Mange kvinder, især på landet, er økonomisk afhængige af deres mænd og finder sig i mishandling og undertrykkelse. Den traditionelle macho – mandschauvinisme og den katolske kirke er med til at holde hånden over mændene.

Efter mange års indsats lykkedes det i 2012 kvindebevægelsen i Nicaragua at få vedtaget en Lov imod Vold mod Kvinder (Ley 779 La Ley contra la Violencia hacia la Mujer), der gav nye juridiske muligheder for at bekæmpe vold mod kvinder. For kvinderne i REMO var det et vigtigt instrument, og de spredte oplysning om loven, for at kvinderne lærte om, hvilke muligheder loven gav dem, og hvordan de kunne bruge den.

Desværre vedtog parlamentet kort efter en reform af loven, der svækkede den. Og efterfølgende udstedte præsidenten et dekret til udmøntning af loven, som yderligere udhuler loven og dens oprindelige formål.

Til trods for de ugunstige forhold har REMO – kvinderne bistået voldsramte kvinder og piger med retslig og psykologisk hjælp, og det er lykkedes at føre flere sager frem til dom mod gerningsmændene. De har også i tilfælde givet kriseramte kvinder husly ligesom det i forhandling med kommune og donorer lykkedes at give en kvinde, der blev bortvist af sin mand, et nyt hjem til hende og hendes børn.

 

Iværksætteri

REMO – kvinderne har taget udfordringen op i forhold til kvindernes manglende indtægtsmuligheder og har lejet jord og bygninger i landsbyen Santa Cruz midt på øen. Bygningerne bruges både som hostel  for turister under navnet ”Hospedaje Espirales” og som kontor og center for kvindernes arbejde. Her kan de mødes, lave workshops og yde rådgivning til kvinder. På jorden dyrker de økologiske grønsager og andre afgrøder. Udover at være alternativ indtægtskilde for de aktive kvinder i netværket, tjener aktiviteterne som model og inspiration for andre kvinder på øen.

 

Legalisering af jord.

Udover sagen omkring kooperativet, som billedteksten beretter om, støtter kvinderne legalisering af 6 kvinders jord som pilotsager til opnåelse af viden og erfaring. Det er kompliceret at udrede jordejendomsforhold i Nicaragua, men foreløbig har en af kvinderne fået skøde på sin jord.

   

Doña Rosario fra landbrugskooperativet Benjamin Zeledón i landsbyen San Pedro, fortæller om, hvordan kvinderne i kooperativet i mange år betalte leje til kooperativets formand af den jord, de dyrkede, indtil de fik fat på skødet og så, at de er medejere af kooperativet.  Det blev begyndelsen til en konflikt mellem kooperativets bestyrelse og kvinderne.  Mellemamerika Komiteen har støttet kvinderne i at få juridisk bistand, og selvom forholdene ikke er helt på plads, har parterne nu fundet en løsning, som alle kan leve med, og kvinderne kan dyrke deres jord uden at betale leje for den.

Alliancer.

Kvindenetværket REMO er gode til at koordinere med andre organisationer, der arbejder med kvindetemaer, lokaludvikling, økologisk jorddyrkning og andet, der interesserer dem. På den måde får de meget ud af at deltage i kurser og aktiviteter såvel på øen som på fastlandet, hvor de både lærer noget og kan bidrage, uden at det har de store omkostninger.

Gennem alliancer og med egne kræfter forhandler kvinderne med de 2 kommuner, der er på  Ometepe – bl.a. for at få støtte til legalisering af kvinders ejendom og for at få et hospital til Ometepes 45.000 indbyggere.

Mellemamerika Komiteen støtter gennem en baggrundsgruppe kvinderne i deres arbejde og organisering. Første gang i 2012 med Mellemamerika Komiteens egne midler, der medvirkede til, at kvinderne kunne mødes for at udveksle og udvikle deres arbejde og til at en gruppe kunne tage til fastlandet for at være med til at diskutere den netop vedtagne Lov mod kvindevold.

I løbet af årene har vi søgt og fået bevilliget penge af Merkur Fonden (to gange), 1. maj Fonden og Græsrodsfonden. Vi har desuden formidlet penge indsamlet i Danmark ved runde fødselsdage, julemarkedssalg, begravelse og mindesammenkomst (Bjarne Kjelstrup og Donna Mayer, aktivister i Mellemamerika Komiteen gennem mange år). To brigader fra Mellemamerikakomiteen har opholdt sig hos REMO–kvinderne, hvor de har bidraget til deres aktiviteter med ideer og godt fysisk arbejde og dertil indsamlede penge.

Støtten går til de aktuelle behov, som REMO løbende har i forbindelse med deres aktiviteter. Selvom det ikke drejer sig om de store beløb, kan en lille støtte netop være det, der skal til for at gøre noget muligt at gennemføre. Vi har således givet støtte til arbejdet med voldsramte kvinder (transport på øen og til retsinstanserne på fastlandet), forebyggende arbejde med unge, jordlegalisering (juridisk bistand, afgifter, transport), istandsættelse af hostel og center, grønsagsdyrkning samt udvikling af egen kapacitet (regnskab, personlig udvikling).

Der er mange spændende perspektiver i vores samarbejde med REMO, som bygger på god kommunikation, åbenhed og meningsudveksling. Vi har besøgt kvinderne ved flere lejligheder, senest tre kvinder fra baggrundsgruppen i 2017. Baggrundsgruppen består aktuelt af tre kvinder fra Århus og en fra København, og vi vil gerne samarbejde med andre grupper i Mellemamerika Komiteen, der arbejder med kvinder.

Læs mere om REMO på www.facebook.com/REMO.NICARAGUA/ og https://remonica.wordpress.com/

Baggrundsgruppe: Randi Jepsen, Bente Kildemose, Camilla Møberg Jørgensen og Else Mikél Jensen